NAPISZ DO MNIE:

Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Petslover Marek Busza znajdująca się na ulicy Zębcowskiej 49E/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, numer NIP: 62222823900, REGON: 382718537 . Firma Petslover Marek Busza jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych na niniejszej stronie internetowej jest Marek Busza. W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email kontakt@petslover.pl lub telefonicznie pod nr tel. 736-842-872. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które zbieramy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwo z naszych stron internetowych.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przedmiot polityki prywatności

Przedmiotem polityki prywatności jest informacja dotycząca zbieranych na stronach internetowych Petslover danych osobowych oraz w celu ich przetwarzania. Firma zamieszcza na swojej stronie linki do stron trzecich, ale nie ma wpływu na zamieszczane na nich treści ani nie może ich kontrolować, dotyczy to również polityki prywatności tych stron. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych stron trzecich, aby sprawdzić zakres, w jakim dane osobowe są zbierane, przetwarzane, przechowywane bądź udostępniane stronom trzecim.

Definicje i pojęcia

Poniżej znajdą Państwa definicje prawne, które będą pomocne z zrozumieniu polityki prywatności.

Dane osobowe

Wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Odbiorca

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona wiedza.petslover.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

  • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  • umożliwiać Ci odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,
  • korzystać z narzędzi analitycznych,
  • korzystać z narzędzi marketingowych,
  • korzystać z systemu komentarzy,
  • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
  • analizować ruch na stronie.


Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie mogę zagwarantować Państwu poprawnego działania strony wiedza.petslover.pl. Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcą Państwo je skasować, można to zrobić bez ryzyka, a szczegółowe informacje o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Cookies własne. Pliki cookies własne, wykorzystuję jedynie w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak YouTube czy Vimeo. Odtwarzanie widocznych w serwisie osadzonych z YouTube czy Vimeo filmów wideo łączy się z akceptacją plików cookies YouTube oraz Vimeo.

Cookies wykorzystywane w celach statystycznych. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających stronę, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzany na stronie, odwiedzone podstrony etc. Do pozyskania tych danych wykorzystuję Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Cookies wykorzystywane w celach marketingowych. Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka. W tym celu w kodzie bloga zainstalowany został Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny oraz wykorzystuje pliki cookies firmy Facebook.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony wiedza.petslover.pl

 

Za hosting naszej strony internetowej oraz naszego sklepu odpowiada wewnętrzne centrum przetwarzania danych oraz zewnętrzni dostawcy.

Dostawca: Zenbox sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 7
42-200 Częstochowa

NIP: PL949-219-10-21
REGON: 242888558
KRS: 000041428

Cel przetwarzania danych:

Hosting i backup

Przetwarzanie danych ma miejsce wyłącznie w centrach przetwarzania danych zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Polsce

Dane dostawcy & polityka prywatności:

https://zenbox.pl/o-firmie/

https://zenbox.pl/regulaminy/

 

Okres przechowywania danych: Login, włącznie z adresem IP, są automatycznie usuwane po okresie dwóch miesięcy od momentu ich zebrania. Do tego czasu adres IP zostaje zanonimizowany i zapisany jedynie w celach administracyjnych (technicznych).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ustawowy lub umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Jednak bez adresu IP oraz plików cookies usługi i działanie naszej strony nie mogą być zagwarantowane, a poszczególne aplikacje i usługi mogą nie być dostępne bądź działać w sposób ograniczony.

 

Dane osobowe: Adres IP, pliki cookies

Opis i cel przetwarzania danych

Na naszej stronie używamy tzw. narzędzi trackingowych oraz narzędzi do statystyk internetowych. Zbieramy twoje dane aby nasz oferty były spersonalizowane. Wszystko aby w 100% zadowolić naszych klientów.

Długoterminowy monitoring rynkowych procesów i zjawisk pomaga nam ocenić działania już przez nas podejmowane oraz wyznaczyć kierunek przyszłych postępowań w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów.

Badania rynku sprowadzają się do cyklicznych, równomiernie rozłożonych w czasie, pomiarów. Narzędzia te badają, w jaki sposób i skąd użytkownicy dowiadują się o naszej stronie internetowej. Staje się widoczne, które obszary naszej strony internetowej są najchętniej odwiedzanie oraz jak często i jak długo poszczególne części są oglądane.      Celem jest stworzenie przyjaznej interesantowi oferty i prezencji internetowej za pomcą uzyskanych informacji.

 

Profilowanie

Za pomocą narzędzi trackingowych możemy ocenić i przeanalizować obszar zainteresowań oraz zachowanie użytkowników naszej strony internetowej. Kiedy Państwo logują się na koncie na stronie internetowej „wiedza.petslover.pl” za pomocą swoich danych logowania, używamy tego profilu w celu zidentyfikowania użytkownika.

Sklep internetowy, zamówienie

Dane osobowe: Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rachunku, dane dot. płatności, dane logowania zarejestrowanych użytkowników, numer klienta, numer zamówienia (dot. zarejestrowanych użytkowników), adres IP, pliki cookies

Opis i cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w ramach pierwszego zamówienia bądź w celu stworzenia dla Państwa konta, jeśli są już Państwo naszymi klientami. Za pomocą danych osobowych możemy przyjąć Państwa zamówienie, dopasować wybór produktów do Państwa preferencji i obszaru zainteresowań oraz polecać Państwu dopasowane produkty. Dane są w takim przypadku przetwarzane w celu przyjęcia oraz zrealizowania zamówienia, a także jego wysłania. Jeśli posiadają Państwo konto klienta, wymagane będą dane logowania w celu przeprowadzenia weryfikacji konta.

Za pomocą narzędzi do statystyk oraz narzędzi trackingowych stosowanych w ramach realizacji Państwa zamówienia bądź w procesie wybierania produktów (podczas zakupów w naszym sklepie internetowym) możemy dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb oraz przedstawić Państwu specjalną selekcję produktów.

Odbiorca i podmiot przetwarzający

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz jeśli jest to koniecznie do zrealizowania usług zawartych w umowie (np. w przypadku przedsiębiorstw dostawczych). W przypadku płatności na podstawie rachunku, przeprowadzamy wewnętrzną weryfikację wiarygodności płatniczej przed przyjęciem zamówienia. Przetwarzanie to odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa dodatkowej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W zależności od wybranej metody płatniczej dane o Państwa płatności zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Odpowiedzialność za dane o Państwa płatności spoczywa na dostawcy usług płatniczych.

Okres przechowywania danych

Przetwarzamy i usuwamy rachunki oraz potwierdzenia zamówień zgodnie z okresem przechowywania, regulowanym prawem podatkowym i handlowym, chyba że udzielili nam Państwo pozwolenia do dłuższego ich użytkowania. Dodatkowo zapisujemy Państwa dane na ustawowo określony okres dochodzenia roszczeń w przypadku wadliwego produktu (zazwyczaj okres 2 lat od dokonania zakupu). Jeśli posiadają Państwo konto wiedza.petslover.pl, dane dodatkowo przechowywane są przez okres, przez który konto jest aktywne, Usunięcie konta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić na podstawie przesłanej na podane poniżej dane kontaktowe pisemnej prośby.

Podstawa prawna:

 Art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Konieczność podania ww. danych osobowych sklepowi wynika z umowy, bez ich podania nie jest możliwe złożenie zamówienia.

Konto klienta

Dane osobowe:

 Adres e-mail, numer klienta, imię i nazwisko, adres dostawy, adresu, nr rachunku, dane logowania, historia zamówień

Opis i cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane w celu stworzenia Państwa konta klienta, za pomocą którego mogą Państwo zarządzać zamówieniami. Dotyczy to m.in. ustawień preferencji dotyczących dostawy, płatności i newslettera, możliwości wglądu do historii zamówień oraz dostępu do konta. Dane logowanie służą wyłącznie do weryfikacji konta klienta.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane dot. konta przez okres istnienia konta bądź do czasu wpłynięcia Państwa prośby o ich usunięcie. Dodatkowo obowiązuje okres przechowywania danych zgodny z polityką sklepu internetowego. W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem i ma miejsce bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale korzystanie z konta klienta nie jest możliwe bez przetwarzania danych.

Newsletter, nowości i oferty specjalne

Dane osobowe: Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, historia zamówień

Opis i cel przetwarzania danych

Jeśli zapisujecie się Państwo do naszego newslettera, będą Państwo od nas regularnie otrzymywać informacje o naszych ofertach i promocjach oraz nowościach. Aby móc otrzymywać nasz newsletter i abyśmy mogli go zaadresować do Państwa, konieczne jest podanie adresu e-mail oraz Państwa imienia i nazwiska. Newslettery wysyłane są za pomocą metody Double Opt-in. Oznacza to, że wysyłamy Państwu newsletter tylko i wyłącznie za Państwa zgodą na otrzymywanie newslettera. W tym celu otrzymują Państwo od nas wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania w przyszłości newslettera, która udzielana jest przez kliknięcie na link w wiadomości. Tylko przez kliknięcie na link potwierdzający udzielają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Dane przetwarzane będą jedynie w celach promocyjnych za pośrednictwem newslettera.

Odbiorca i podmiot przetwarzający

Następujący dostawcy narzędzi do wysyłania newslettera przygotowują na nasze zlecenie dane do wysyłki i do stworzenia statystyk oraz przeprowadzenia analizy. W tym celu zawarliśmy z naszymi dostawcami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostawca:

UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania

Narzędzie:

MailerLite

Opis działania/Informacje dot. ochrony danych osobowych/Privacy Shield:

https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Okres przechowywania danych: W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera i z przetwarzania ww. danych w celach wysyłania reklam za pomocą e-maila. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera, prosimy o kliknięcie na link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez nas, lub prosimy o skontaktowanie się z nami drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@petslover.pl. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest darmowa. Do czasu wpłynięcia Państwa rezygnacji, przetwarzanie danych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, odbywa się zgodnie z prawem.

Podstawa prawna : Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale wysłanie i dostarczenie newslettera nie jest możliwe bez podania adresu e-mail.

Kontakt, obsługa klienta

Dane osobowe: Adres e-mail, imię i nazwisko, data, godzina, komentarz (zapytanie/sprawa)

Opis i cel przetwarzania danych

Używamy formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej w celu komunikacji z naszymi klientami oraz osobami zainteresowanymi, a także aby udzielić odpowiedzi na zapytania. Przetwarzamy zapytania oraz informacje wysłane do nas w tym celu, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania i móc się z Państwem skontaktować.

Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe są używane przez okres komunikowania się Państwem. Komunikacja uznana jest za zakończoną, jeśli wynika to z okoliczności, i jest jasne, że dana kwestia została całkowicie rozwiązana. Komunikacja przechowywana jest również przez okres trwania stosunków wynikających z umowy lub do czasu usunięcia przez Państwo konta klienta, ale nie później niż na prośbę usunięcia komunikacji. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się zgodnie z prawem na podstawie Państwa zgody do momentu jej wycofania.

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Jednak bez przetworzenia Państwa danych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania.

 

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do zażądania od firmy Petslover Marek Busza potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, oraz do otrzymania informacji dot. tych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oraz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do zażądania transferu danych. Wszelkie prośby o udzielenie informacji, zapytania, unieważnienia oraz sprzeciwy dot. przetwarzania danych, proszę kierować do nas drogą mailową, do naszego inspektora ochrony danych bądź na ww. dane kontaktowe. Dodatkowo, w razie naruszenia ochrony danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).
Sklep internetowy Petslover (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będący właścicielem domeny internetowej wiedza.petslover.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Petslover Marek Busza, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej 49E/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, numer NIP: 62222823900, REGON: 382718537; dane kontaktowe – numer telefonu: 726476627, adres e-mail: kontakt@petslover.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez właściciela ww. firmy można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Petslover Marek Busza, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej 49E/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres email
– kontakt@petslover.pl.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) w celach wyżej wymienionych oraz;

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: marketing, newsletter.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

a) w celach wyżej wymienionych;

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana
towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Copyright © 2020 Petslover. Wszelkie prawa zastrzeżone.